Dr.Haluk ALAN

İLE SAĞLIKLI BİR YAŞAMA MERHABA

  • Dr Haluk ALAN
  • Dr Haluk ALAN
  • Dr Haluk ALAN
  • Dr Haluk ALAN
  • Dr Haluk ALAN
  • Dr Haluk ALAN
  • Dr Haluk ALAN
  • Dr Haluk ALAN
  • Dr Haluk ALAN
  • Dr Haluk ALAN

Psikoterapi- Hipnoz ve Danışmanlık
Literatürdeki en genel anlamıyla psikoterapi; akıl hastalıklarının, ruhsal rahatsızlıkların, davranış bozukluklarının vb. tedavisi veya semptomlarının hafifletilmesi amacıyla kullanılan her türlü yöntemdir(Budak, 2003). Psikoterapi ruhsal yolla tedavi etmek demektir. Psikoterapi doktor ile hasta arasında geçen basit bir konuşma değildir. Psikoterapide doktorun hastasını gözlemleyerek ve onu dinleyerek elde ettiği bilgilerin bir sentezden geçirilmesi ve psikolojik bağlamlarda değerlendirilmesi vardır. Bu yüzden yoğun bir bilgi birikimine ihtiyaç gösterir.


Tanımlanan bir çok psikoterapi türü var ise de en çok kullanılanları;
" Dinamik Psikoterapi,
" Bilişsel - Davranışçı Psikoterapi,
" Varoluşçu Psikoterapi,
" Bütüncül Psikoterapilerdir.
Bunların içinde bizim de tercih ettiğimiz "Bütüncül Psikoterapi" yöntemi diğer bütün ekolleri içinde barındıran ve hasta odaklı bir terapi yöntemidir.
İnsan bio-psiko-sosyal bir varlıktır. İnsanın mutlu ve huzurlu olabilmesi için biyolojik ve psikolojik ihtiyaçlarının giderilmesi, sosyal çevreye uyum sağlayıp, kendini orada var edebilmesi gerekir. Bütüncül psikoterapi içerisinde, hastanın bağlı olduğu kültürel değerler de dikkate alınmaktadır.
Hekimler psikolojik problemleri nedeniyle kendilerine müracaat eden hastalarına iki farklı yaklaşım sunarlar. Bunlardan biri biyolojik yaklaşımdır. Biyolojik yaklaşım ortadaki sorunların beynin biyokimyasal ve genetik yapısındaki bozukluklarından kaynaklandığını ileri sürer. Bu yüzden de ilaç ağırlıklı (gerektiği yerde cerrahi tedavi) tedavi modelini benimser. Diğer bir grup, psikolojik yaklaşımı uygun bulur. Bu yaklaşımda; genetik ve biyolojik etkilenim kabul edilmekle birlikte, tedavide daha çok psikoterapi ve/veya ilaç tedavisine yer verilmektedir.


Hipnoz, Türk Dil Kurumunun Büyük Türkçe Sözlüğünde şu şekilde tanımlanmış; "Sözle, bakışla telkinle sağlanan bir çeşit uyku durumu, hipnotizma." Lee Pulos'a göre, hipnotik trans; "telkin alma kabiliyetinin arttığı değişik bir bilinçlilik halidir." W.W.Hewitt'e göre; "hipnoz, gündüz düşü görme halidir. Bir fizyolog olan Dr Muhterem Ercan'ın kitabındaki tanımlamayla; " Hipnoz; uygulanan hipnotik telkinler sonucu görülen normal mutat durumlardan farklı spesifik bir fizyolojik hal'dir". Hangi tanımlamaya bakarsak bakalım hipnozun temel yapısının telkinler üzerine kurulu olduğunu görürüz. Hipnotik transı bir enjeksiyon işlevine benzetirsek, nasıl ki içi boş bir enjektörü zerk ettiğimizde hastayı tedavi edemiyorsak, hipnozu da telkinsiz bir şekilde kullanmak bir anlam ifade etmeyecektir.
Hipnoz telkinlerle vardır. Bu yüzden hipnotik transda sujeyi (hipnoza giren kişi) belli bilinç seviyesine getirdiğinizde (alfa seviyesi) verecek olduğunuz olumlu telkinlerle amaçları doğrultusunda yönlendirebilir, motivasyondan bazı sağlık sorunlarına kadar geniş bir alanda o kişiye yararlı olabilirsiniz. Suje hipnozda iken, bilincini ve farkındalığını yitirmez. Üstelik, hipnoz halindeki kişi, uyanık halinden çok daha iyi zihinsel ve fiziksel başarı gösterebilmektedir. Bazı yayınlarda "uyku durumu" tanımlaması geçtiği ve bir çok filmde hipnoza girenlerin sanki bir zombiye döndüğü gösterildiği için bir çok yanlış anlaşılma olmaktadır. Kişiler hipnoza girdiklerinde bilinçlerini kaybederek kendilerinden geçip, farklı bir aleme yolculuk yapacaklarını zannederler. Bu mümkün değildir. Gösteri amaçlı yapılan bütün etkinliklerde özellikle kişinin bilincini kaybettiği gibi bir imaj verilmektedir. Oysa gerçek şudur; kişi alfa frekans düzeyine geldiğinde telkinlere duyarlı olur ama bilincini kaybetmez. Ahlak dışı, yasa dışı bireyin değer yargılarına aykırı bir durum söz konusu olduğunda kişi hipnozdan çıkabilir.


Psikolojik danışmanlık; bireylerin kişisel, sosyal, eğitimsel ve mesleki konularda kendini anlaması, var olan potansiyelini geliştirmesi, amaçlarını belirlemesi, sağlıklı kararlar vermesi, bireysel gelişimini ve sosyal uyumunu sürdürmesi, baş etme becerilerini geliştirmesi, var olan problemlerini çözmesi ve kendini gerçekleştirmesi için tarafsız, kişilik haklarına saygılı, güven ve gizliliğe önem veren eğitimli ve deneyimli uzmanlardan yardım aldığı bir gelişim sürecidir(Gizir, 2007).
Psikolojik bağlamda danışmanlık almak sadece hasta bireyler için geçerli ve olağan bir davranış modeli değildir. Günlük yaşam içinde karşılaşılan bazı durumlar hemen herkes için danışmanlığı adeta zorunlu kılmaktadır. Her ne kadar önceleri danışmanlık almak bir acizlik gibi görülmüşse de artık günümüzde bu durum çok doğal ve gerekli bir davranış olarak kabul edilmektedir. Üstelik danışmanlık almak kişinin kendini tanıması adına akıllıca yapılan bir davranıştır. Sadece hasta olunduğunda değil, ihtiyaç hissedilen her durumda danışacak olduğunuz bir hekiminizin olması kendinizi iyi hissetmeniz açısından önemlidir.

Joomlart